Općenito

Opće informacije vezane za Općinu Kula Norinska.

SJEDIŠTE I KONTAKT:
Općina Kula Norinska
Dubrovačko-neretvanska županija
Rujnička 1
20 341 Kula Norinska
 
Telefon:020/693-527
Faks:020/693-349
E-mail:kula.norinska@du.t-com.hr
 
 
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Osoba ovlaštena za informiranje (pružanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama) je Meri Doko, a ista se može kontaktirati putem gore navedenih kontakata Općine.
Informacije o osnovnim podacima poslovanja općine Kula Norinska možete vidjeti klikom na link
 
UDJELI I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Općina Kula Norinska je i vlasnik 100% udjela u trgovačkom društvu:
Trgovačko društvo “Zona Nova Sela” d.o.o. u 100% vlasništvu Općine Kula Norinska
Sjedište: Kula Norinska, Rujnička 1
Telefon: 020/693-349
OIB: 71914060352
MB 02385350

Općina Kula Norinska

Informacije o osnovim podacima poslovanja Općine Kula Norinska možete vidjeti klikom na link

Ostale podatke možete pročitati u sljedećim temama:

Geografski položaj

Gospodarstvo

Turizam

Povijest

Uprava i Vijeće

Stanovništvo

Industrija i poduzetništvo

Energetika

Kultura

Osnovna škola

Poštanski ured

Sport

Telekomunikacije

Zdravstvo i socijalna skrb

Župna crkva

Kula Norinska (utvrda)

 

Skip to content