Geografski položaj

Položaj Dubrovačko-neretvanske županije u Republici Hrvatskoj

Općina Kula Norinska locirana je na sjevernoj granici Dubrovačko-neretvanske županije. Općina Kula Norinska graniči unutar Dubrovačko-neretvanske županije s pet jedinice lokalne samouprave i to: Grad Ploče, Grad Opuzen, Grad Metković, općina Pojezerje i općina Zažablje. Sjeverna granica općine je ujedno i granica sa Republikom Bosnom i Hercegovinom…

U sastavu Općine uz općinsko središte Kula Norinska nalazi se devet naselja: Nova Sela, Borovci, Desne, Podrujnice, Matijevići, Momići, Krvavac i Krvavac II.

Sva naselja su povezana državnim, županijskim i lokalnim cestama.

  • državna cesta D9 (D8-Opuzen-Metković u smjeru istok-zapad prolazi kroz naselje Krvavac I
  • državna cesta D62 (Mali Prolog-Metković-D9) u smjeru sjever-jug prolazi kroz naselja Nova Sela, Podrujnica, Momići i Kula Norinska
  • županijska cesta Ž6217 (Rogotin D8-Komin-Krvavac-Kula Norinska D62) u smjeru istok-zapad spaja Krvavac i Kulu Norinsku sa Kominom
  • lokalna cesta L69008 spaja Borovce sa Novim Selima (D62)
  • lokalna cesta L69009 jugoistok-sjeverozapad spaja Banju i Desne sa Kulom Norinskom

Unutar granica obuhvata PPUO Kula Norinska prolazi trasa magistralne pomoćne željezničke pruge MP13 Beli Manastir – državna granica – Osijek-Metković-Strizivojna-Vrpolje-Slavonski Šamac-državna granica-Metković-Ploče.

Od infrastrukturnih koridora od interesa za državu i Županiju kroz područje Općine Kula Norinska prolaze:

  • koridor elektroprijenosnog uređaja – dalekovod 200(400)kV smjer Vrgorac-Metković
  • koridor elektroprijenosnog uređaja – dalekovod 110 kV smjer Vrgorac-Opuzen
  • koridor elektroprijenosnog uređaja – dalekovod 110 kV smjer Ploče-Opuzen
  • koridor elektroprijenosnog uređaja – dalekovod 110 kV smjer Metković-Opuzen
  • magistralni telekomunikacijski vod Ploče – Metković

Kula Norinska je pretežito brdska općina kojom prolaze vodotoci rijeke Neretve i Norin. Većina domaćinstva s ovog područja ima svoj posjed i bavi se poljoprivredom kao osnovnom ili dopunskom djelatnošću.

Položaj Općine Kula Norinska u Dubrovačko-Neretvanskoj županiji

Osnovni podaci o stanju u prostoru

Općina Kula Norinska prema zakonu u područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN RH br. 90/92 i 68/98) ustrojena je Općina Kula Norinska sa sjedištem u istoimenom mjestu, a u okviru Dubrovačko-neretvanske županije. U sastavu Općine Kula Norinska nalazi se uz općinsko središte Kula Norinska i još sedam naselja Nova Sela, Borovci, Desne, Podrujnica, Momići, Krvavac i Krvavac II.

Općina Kula Norinska zauzima površinu od 60,60km2 i to prema naseljima:

Kula Norinska 1,37km2
Nova Sela 11,20km2
Borovci 13,13km2
Desne 14,76km2
Podrujnica 4,63km2
Momići 4,31km2
Krvavac 6,24km2
Krvavac II 4,97km2

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Općina Kula Norinska ima 1926 stanovnika, pretežito hrvatske nacionalnosti (99,07%) prema naseljima: Kula Norinska 402, Nova Sela 55, Borovci 33, Desne 130, Podrujnica 142, Momići 215, Krvavac 613 i Krvavac II 336.

Gustoća stanovništva na području Općine Kula Norinska iznosi 31,78st/km2.

Prostorni obuhvat Općine Kula Norinska

Osnovni podaci o teritoriju Općine Kula Norinska

Općina Kula Norinska km2 Udio površine i dužine u odnosu na Dubrovačko-neretvansku županiju
Površina 60,60 3,41%
Dužina državne granice 3,32 0,35%
Dužina županijske granice 0
Dužina međuopćinske granice 40,07

Ukupno općinskih granica 43,39km.

Skip to content