Kultura

Osnovni nositelji kulture na području Općine Kula Norinska su Kulturno umjetnička društva:

–    KUD «Župa Bagalović», Krvavac

–    KUD «Udruga Škrapa» Momići

–    Udruga za očuvanje tradicijskih vrijednosti, Krvavac

–    Pokladno društvo, Krvavac

Domovi kulture nalaze se u naseljima: Nova Sela, Desne, Krvavac i Podrujnica.

Skip to content