Stanovništvo

Kretanje broja stanovnika prema popisima u razdoblju 1981.-2001.

Godina popisa 1971. 1981. 1991. 2001.
Dubrovačko – neretvanska žup. 108 112 116 306 126 329 122 870
Općina Kula Norinska 2 589 2 111 1 866 1 926

Indeks kretanja broja stanovnika 2001. / 1971. – 1,137 Dubrovačko-neretvanska županija

Indeks kretanja broja stanovnika 2001. / 1971. – 0,744 Općina Kula Norinska

Indeks kretanja broja stanovnika 2001. / 1991. – 0,973 Dubrovačko-neretvanska županija

Indeks kretanja broja stanovnika 2001. / 1991. – 1,032 Općina Kula Norinska

Prema kretanju broja stanovnika od 1971. do 2001. godine odnosno prema indeksima kretanja broja stanovnika za tri protekla desetgodišnja razdoblja vidljiv je porast broja stanovništva u Županiji odnosno pad broja stanovnika u Općini. Gledajući isključivo zadnjih deset godina primjećuje se blagi pad broja stanovnika u Županiji i porast broja stanovnika u Općini.

Površine, stanovnici, kućanstva

U odnosu na kretanje broja stanovnika može se zaključiti da se zaustavio trend opadanja od 1971. do 1991. te se broj stanovnika na području  Općine Kula Norinska zadnjih godina povećava.

Stanovništvo prema popisu 2001.

  • spolna struktura
    • ukupan broj muških žitelja 921, što čini 47,82% ukupnog stanovništva
    • ukupan broj ženskih žitelja 1005, što čini 52,18% ukupnog stanovništva
  • radni kontingent: od ukupnog broja stanovništva efektivno radno sposobnih čini 1074 u dobi od 15-59 – ž. (65 – m.), što iznosi 55,76%

Stanovništvo prema starosti

  • djeca i stanovništvo mladenački dobi do 19 godina (567 žitelja) što čini 29,43%
  • stanovništvo od 20 do 60 godina (903 žitelja) što čini 46,88%
  • stanovništvo starije od 60 godina (446 žitelja) što čini 23,16%
  • nepoznate dobne starosti 10 žitelja

Iz tablica i ovih podataka može se očitati da je struktura stanovništva prema starosti uglavnom zadovoljavajuća uz napomenu da bi se postotak djece i mladenačke dobi trebao povećati u odnosu na stanovništvo iznad 60 godina starosti. U svim dijelovima plana naznačene su pretpostavke kako bi se to moglo i ostvariti.

Stanovništvo prema školskoj spremi
Pokazatelji stupnja obrazovanja i stupnja aktivnosti pokazuju da su najpovoljniji odnosi u županiji (veći centri), jer je tamo u proteklom razdoblju koncentriran i najveći broj radnih mjesta. Isto se odnosi i na stupanj aktivnosti. Procesi koji su već ranije započeli te ovo novo teritorijalno ustrojstvo vjerojatno će doprinijeti daljnjoj decentralizaciji funkcije, a tim u svezi i ravnomjerniji razmještaj kadrova. Za Općinu Kula Norinska možemo ustvrditi da je stupanj obrazovanja i stupanj aktivnosti zadovoljavajući.

Stanovništvo prema državljanstvu i narodnosti
Područje Općine Kula Norinska nacionalno je homogeno, pretežito hrvatske nacionalnosti (99,1%). Nadalje može se iz podataka vidjeti da je Općina u proteklom razdoblju bila pošteđena velikih migracija. Postojeće stanovništvo uglavnom je domicilno.

Skip to content