Telekomunikacije

Na području Općine Kula Norinska postoje udaljeni pretplatnički stupnji u naseljima Kula Norinska, Nova Sela i Desne, te bazne stanice T-Mobile i VIP-NET mreže u Novim Selima.

Tehnička opremljenost područja Općine je 100% – optički kabel koji dopušta proširenja, nema naselja na području Općine koje nema telefonski priključak te postoji mogućnost proširenja telefonske centrale.

Internet priključak ima 20% stanovništva Općine te je od velike važnosti razvijati informatičku pismenost stanovništva.

Skip to content