Turizam

Znajačajna gospodarska aktivnost se razvija upravo području turizma, pa tako općina ima hotelrestoran,  restoran i nekoliko drugih ugostiteljskih objekata koji rade cijele godine.

Turizam se razvija najviše kroz fotosafari turizam u čemu je općina Kula Norinska vodeća u dolini Neretve, ali i znatno šire s preko 30.000 turista godišnje samo u tom vidu turističke djelatnosti. U općini Kula Norinska je zapravo i začet fotosafari  turizam u dolini Neretve te se s vremenom proširio na cijelu dolinu Neretve,a upravo se u općini Kula Norinska razvijaju novi vidovi turizma za dolinu Neretve, i to na način da se iskorištavaju ljepote i reljef njenoog krškog i brdovitog područja koje privlači zaljubljenike u prirodu, šetnje, pa čak i alpinizam, a povijest područja općine Kula Norinska je prebogata od najranijih doba civilizacije pa do danas.

Temeljna strateška odrednica u budućem razvoju turizma na području Općine Kula Norinska je poticanje programa iz područje turizma, u skladu sa odredbama, kriterijima i smjernicama Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, a sukladno programima Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i Hrvatske turističke zajednice.

Stanje turističke ponude u Općini Kula Norinska je svake godine sve bolje i bolje te se proteklih par godina turizam prometnuo je jednu od najvažnijih gospodarskih grana općine. Prirodne, kulturne i gospodarske karakteristike su u procesu valorizacije jer upravo one daju dobru osnovu za razvoj lovnog, seoskog (ekogastronomska ponuda, uključivanje posjetioca u svakodnevicu života na imanju, mogućnost noćenja), izletničkog, kulturno-edukativnog, sportsko-rekreacijskog, poslovnog, tranzitnog i ostalih vidova turizma.

Turistička ponuda općine Kula Norinska je rezultat povezivanja svih turističkih potencijala i subjekata, te osmišljenog nastupa na tržištu, orijentirana manjim grupama turista.

Ovdje navodimo i osnovne turističke kapacitete koji su se dokazali u turističkoj ponudi:

HOTEL-RESTAURANT VILLA NERETVA KRVAVAC II

Hotel i restoran, dobitnik velikog broja priznanja i nagrada, između ostalih i “Anton Štafilić – najviše državne nagrade za postignuće u turizmu. Osobito poznat po izletničkom turizmu – fotosafariju u močvari u okviru kojeg ugosti preko 15.000 gostiju godišnje.

RESTAURANT “LOPOČ” MOMIĆI

Restoran u okviru kojeg se mogu dogovoriti i smještaj, dobitnik mnogobrojnih priznanja. Organizira izletničke ture u močvaru riječicom Norin, lovne izlete, te planinarske izlete.

Lovni turizam je takva vrsta turizma, koja ispunjava zahtjeve održivog turizma što znači da (ako se planski i stručno provodi) donosi dobit, a ne ugrožava prirodno i kulturno nasljeđe. Općina Kula Norinska ima prirodne resurse kojima je, uz osmišljenju marketinšku i promidžbenu akciju, lovni turizam izdigla na mnogo kvalitetniju rezinu od one koja je na drugim područjima Republike Hrvatske.

Interes za pružanje usluga domaćim i stranim lovcima u okviru obiteljskih gospodarstva je već duže vremena izražen (povezanost lovnog i seoskog turizma). Iskustvo koje posjeduju ta gospodarstva se iskorištava za daljnji legalni pristup toj djelatnosti.

Seoski (ruralni) turizam je u početnim fazama razvitka na području Općine Kula Norinska, a potencijali za razvoj postoje.

Program razvoja turizma u ruralnom prostoru Dubrovačko-neretvanske županije temelji se na projektu Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka: “Program poticanja malog poduzetništva s ciljem razvitka turizma u ruralnom prostoru” donesenom krajem 1997. godine. Ovaj program je usklađen i sa projektom Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka ORaTuRP (održivi razvoj turizma u ruralnom prostoru), tako da u sklopu njega treba razvijati ovaj vid ponude na području Općine Kula Norinska.

O našoj općini se osmišljava i intenzivniji razvoj seoskog turizma, napose na području naselja Desne (izgradnja eko-sela) na površini od cca. 0,75ha.

Kulturno-edukativni i izletnički turizam: Gastronomska ugostiteljska izletišta su oblikovana u skladu s lokalnim ambijentom te su postigli iznimne uspjehe proteklih godina i postali okosnica razvoja turizma u našoj općini.

Takva izletišta pružaju široki spektar ponude u vidu mogućnosti za noćenje, odvijanje poslovnih sastanaka i skupova, prostora za održavanje svečanosti, druženja i razonodu, bavljenja nekim vidovima sporta i rekreacije.

Općina Kula Norinska potencira daljnji razvoj programa koji predstavljaju kulturnu baštinu i običaje karakteristične za područje Općine Kula Norinska i to putem KUD-ova “Župa Bagalović”, Krvavac; KUD “Udruga Škrapa” Momići; Udruga za očuvanje tradicijskih vrijednosti, Krvavac; Pokladno društvo, Krvavac s kojima uklopa kulturno-edukativnu i izletničku ponudu u cjelokupnu turističku ponudu Općine Kula Norinska i Dubrovačko-neretvanske županije.

Sportsko rekreacijski turizam: Obzirom na porast interesa za veslačke sportove na području donjo-neretvanskog sliva općina s posebnim interesom brine o održavanju i potpori veslačkim sportovima, podržavajući time najznačajniju manifstaciju u Dalmaciji – Maraton lađa koji zahtjeva veći broj smještajnih kapaciteta u kratkom vremenskom razdoblju, pa je neophodno aktivirati i seoska gospodarstva u tu svrhu.

Skip to content